Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

MƯỜI THÍCH


Một thích trong túi có tiền
Liên hoan đám cưới đỡ phiền cháu con
Hai thích được bát cơm ngon
Cao lương chẳng thích bởi còn răng đâu
Ba thích con cháu đề huề
Gia phong giữ nết hàng đầu hiếu chung
Bốn thích thỏa mãn riêng chung
Ăn riêng nhưng lại ở cùng cháu con
Năm thích cuộc sống vuông tròn
Họ hàng làng xóm vui buồn có nhau
Sáu thích sống khỏe chết mau
Ốm đau con khổ lại đau thân mình
Bẩy thích xã hội gia đình
Bạc cờ ma túy thực tình tránh xa
Tám thích mồ mả ông cha
Xây cất tôn tạo ít ra bằng người
Chín thích đầy ắp tiếng cuời
Để hưởng cuộc sống vui tươi mỗi ngày
Mười thích phút chót cõi này
Tùy tiền biển lệ chớ vay mượn người
Cao niên chỉ thích thế thôi
Thực tế đạt được bao nhiêu thì tùy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét