Subscribe:

Labels

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

HỘI ĐÃ HỒI SINH


Mắt dù không thấy hoa Hồng
Hội cho con cả tấm lòng đỏ tươi
Đời con nay khác nhiều rồi
Mẹ ơi không phải như hồi năm xưa
Người mù có Hội chăm lo
Cho nghề, cho chữ lại cho cả quà
Trời cao đất rộng bao la
Công cha nghĩa mẹ Hội là Hội sinh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét